Tussenschoolse- en naschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van tussenschoolse opvang eten de kinderen van 12.00-12.15 uur bij de leerkracht in de klas. Elke groep heeft vervolgens 45 minuten pauze. De opvang van de kinderen tijdens de pauze wordt verzorgd door pleinwachtouders.

Naschoolse opvang

Met de Bijbel als basis ontdekken kinderen bij de buitenschoolse opvang van Elorah (vanuit Kibeo) de talenten die ze van God hebben ontvangen. Elorah biedt uw kind een leuke, ontspannen en actieve middag na schooltijd. Uw kind krijgt liefdevolle aandacht van de pedagogisch medewerkers met een christelijk reformatorische achtergrond. De identiteit van de school en van thuis staat centraal in onze activiteiten. We leren kinderen eerbied te hebben voor God en brengen ze dankbaarheid en naastenliefde bij. Met verwondering ontdekken ze Gods schepping. Daarnaast spelen ze heerlijk samen met vriendjes en klasgenoten. Een goede en prettige aanvulling op de basisschool. Bent u benieuwd naar onze BSO? Wilt u graag een rondleiding of heeft u vragen over onze vestiging? Neem contact op via 06-86806418, per e-mail via nieuweveer@kibeo.nl of kijk op kibeo.nl We maken graag kennis met u en uw kind!

  • We zetten onze talenten in
  • We helpen elkaar groeien
  • We hebben oog voor de wereld om ons heen