Kernwaarden

Duidelijkheid: de Bijbel is onze norm en richtsnoer waar we ons handelen op afstemmen en open over communiceren. We zijn in heel ons handelen transparant; we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Veiligheid: we willen een veilige haven zijn, gekenmerkt door een sfeer van herbergzaamheid: naastenliefde, oog voor en betrokkenheid op elkaar.

Gemeenschapszin: er is sprake van onderlinge verbondenheid. Iedereen doet er toe en verbindt zich aan het gemeenschappelijke doel. We zijn dienstbaar aan elkaar en leren met en van elkaar.

Waardering: we tonen vanuit een pure houding waardering naar kinderen, collega’s, ouders

Vakmanschap: we houden onze zaag scherp door te blijven leren (in ons vak) en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

  • We zetten onze talenten in
  • We helpen elkaar groeien
  • We hebben oog voor de wereld om ons heen