MR

Sinds 2009 hebben wij op de School met de Bijbel een Medezeggenschapsraad. Zij denkt mee met het bestuur en directie over allerlei zaken. Dit zijn heel praktische zaken, zoals vakantieroosters e.d., maar ook beleidsstukken. De MR heeft op onze school adviesrecht, wat betekent dat zij alleen advies geeft aan bestuur en directie.

U kunt de MR bereiken door contact op te nemen via mr@smdbstreefkerk.nl.

Meester Visser (PMR)     Voorzitter, afgevaardigde naar GMR, leerkracht groep 8
Juf De Goffau - Terlouw (PMR)     Lid, leerkracht groep 5
Mevrouw C. van de Graaf (OMR)     Lid, afgevaardigde naar GMR
Mevrouw C. Noorland- van den Berg     Lid
Mevrouw S.C. van den Bergh - van Wingerden     Lid
Vacature     Secretaresse
  • We zetten onze talenten in
  • We helpen elkaar groeien
  • We hebben oog voor de wereld om ons heen