(G)MR

Op school is een medezeggenschapsraad waarin zowel ouders als teamleden zitting hebben. De MR geeft advies aan bestuur en directie over allerlei zaken. Dit kunnen heel praktische zaken zijn, maar ook beleidsmatige onderwijskundige onderwerpen. We zijn blij dat we in een goede verstandhouding met elkaar om mogen gaan. In een constructieve sfeer van onderling vertrouwen proberen we het beste te zoeken voor onze leerlingen.

Vanuit de MR zijn twee leden afgevaardigd voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

U kunt de MR bereiken door contact op te nemen via mr@smdbstreefkerk.nl.

Meester Visser (PMR)     Voorzitter, afgevaardigde naar GMR, leerkracht groep 8
Juf De Goffau - Terlouw (PMR)     Lid, leerkracht groep 5
Mevrouw C. van de Graaf (OMR)     Lid, afgevaardigde naar GMR
Mevrouw C. Noorland- van den Berg (OMR)     Lid
Mevrouw S.C. van den Bergh - van Wingerden (OMR)     Lid
Vacature     Secretaresse
  • We zetten onze talenten in
  • We helpen elkaar groeien
  • We hebben oog voor de wereld om ons heen