Bestuur en lokale raad

Bestuur

Sinds 1 januari 2022 heet de vereniging: Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische grondslag De Hoeksteen, fundament voor onderwijs.

De vereniging heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De raad van bestuur van de vereniging bestaat uit dhr. J.A. Nobel RA en dhr. Y. Paans.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Ing. R. Barth, voorzitter Raad van Toezicht
 • Ing. E.Th. Benjert
 • Dhr. J.C. Drooger
 • Dhr. A. P. Kleiberg
 • Dhr. C.D. Timmerman
 • Dhr. C. de Ruijter
 • Dhr. A.J. Groeneweg

Het correspondentieadres van de Vereniging is Laningpad 3, 3262 JS Oud-Beijerland.

Lokale raad

De bestuurlijke taken die verbonden zijn aan de identiteit van de school worden, onder eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, uitgevoerd door de lokaleraad.
Deze identiteitsgeboden taken zijn divers. Leden van de raad leggen schoolbezoeken af, voeren gesprekken met teamleden, voeren gesprekken met ouders van nieuwe gezinnen, zien toe op de handhaving van de schoolregels die samenhangen met de identiteit, zijn betrokken bij gesprekken met nieuwe personeelsleden, hebben een taak op de kerstavond en op de avond waarop groep 8 afscheid neemt. De lokaleraad rapporteert aan de Raad van Bestuur.
De lokale raad bestaat uit vijf personen waarvan twee personen afkomstig zijn uit de Hervormde Kerk (PKN/HHK) en drie personen uit de CGK, (O)GG(IN).

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de lokale raad:

 • Dhr. C de Ruijter
 • Dhr. Akkerman
 • Dhr. A. Verkuil
 • Dhr. R. Burger
 • Dhr. J. Rijneveld
 • We zetten onze talenten in
 • We helpen elkaar groeien
 • We hebben oog voor de wereld om ons heen