Bestuur en team

Bestuur

Sinds 1 januari 2022 heet de vereniging: Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische grondslag De Hoeksteen, fundament voor onderwijs.

De vereniging heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De raad van bestuur van de vereniging bestaat uit:

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Ing. R. Barth, voorzitter Raad van Toezicht
 • Ing. E.Th. Benjert
 • Dhr. J.C. Drooger
 • Dhr. J. J. de Graaf
 • Dhr. A. P. Kleiberg
 • Dhr. C.D. Timmerman
 • Dhr. C. de Ruijter

Het correspondentieadres van de Vereniging is Laningpad 3, 3262 JS Oud-Beijerland.

Naast het bestuur heeft de School met de Bijbel een lokale raad. De lokale raad heeft taken die verbonden zijn aan de identiteit van de school.
Deze taken zijn velerlei. Leden van de raad leggen schoolbezoeken af, voeren gesprekken met teamleden, zijn betrokken bij sollicitatiegesprekken met nieuwe personeelsleden, hebben een taak bij de kerstviering en op de afscheidsavond van groep 8. De lokale raad rapporteert aan de Raad van Bestuur. Voor de leden van de schoollocatie in Streefkerk wordt jaarlijks een lokale ledenvergadering belegd waarin de belangen van de School met de Bijbel worden besproken.
De lokale raad bestaat uit vijf personen waarvan twee personen afkomstig zijn uit de Hervormde Kerk (PKN/HHK) en drie personen uit de CGK, (O)GG(IN).

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de lokale raad:

 • Dhr. C de Ruijter
 • Dhr. Akkerman
 • Dhr. A. Verkuil
 • Dhr. R. Burger
 • Dhr. J. Rijneveld
 • We zetten onze talenten in
 • We helpen elkaar groeien
 • We hebben oog voor de wereld om ons heen