Inspectieverslag

Het laatste onderzoek van de inspectie was een bestuurlijkonderzoek dat plaatsvond in kwartaal 4 van 2022. Als school hebben we ook een verificatiebezoek gehad in oktober 2022. De beoordeling van de inspectie was ‘voldoende’. Klik hier voor het inspectieverslag.

  • We zetten onze talenten in
  • We helpen elkaar groeien
  • We hebben oog voor de wereld om ons heen