Visie

Aan de rand van het kleine dorp Streefkerk, vindt u de School met de Bijbel. De school bevindt zich tussen de rivier de Lek en het uitgestrekte, groene polderlandschap van de Alblasserwaard. Op onze kleine school geven we christelijk onderwijs gebaseerd op Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. Gods Woord is de norm die we hanteren in alle keuzes die we maken. Vanuit de samenvatting die de Heere Jezus Zelf gaf over Gods Wet (God liefhebben boven alles en de naaste als ons zelf), hebben we de volgende drie kernwaarden centraal gesteld: we zetten onze talenten in, we helpen elkaar groeien, we hebben oog voor de wereld om ons heen. Deze zijn zichtbaar op een grote poster, centraal in onze gemeenschapsruimte. Elk jaar worden ze onder de aandacht gebracht van de kinderen en krijgen ze gestalte binnen de groepen.

  • We zetten onze talenten in
  • We helpen elkaar groeien
  • We hebben oog voor de wereld om ons heen
Er zijn geen items beschikbaar.
Heb je hart voor onderwijs?
'Een dijk van een school!'