Eerste schooljaar

Ieder jaar wordt er een informatie- en aanmeldavond gehouden voor de aanmelding van nieuwe leerlingen. U krijgt te horen waar de school voor staat en hoe we ons onderwijs vorm geven. Ook kunt u de school verder bezichtigen. Aan het einde van de avond kunt u het aanmeldformulier mee naar huis nemen. Nadat u het aanmeldformulier hebt ingeleverd, ontvangt u binnen 4-6 weken bericht of uw kind is ingeschreven.

Heeft u al meerdere kinderen op school, dan kunt u het aanmeldformulier ophalen op school of downloaden uit de ouderapp Parro en afgeven op school.

  • We zetten onze talenten in
  • We helpen elkaar groeien
  • We hebben oog voor de wereld om ons heen