Videoberichten spelling groep 6

Groep 6 - Spelling - Thema 6 week 4 Woorddictee  
Groep 6 - Spelling - Thema 6 week 3 les 11 en 12  
Groep 6 - Spelling - Thema 6 week 3 les 9 en 10 
Groep 6 - Spelling - Thema 6 week 2 les 7 en 8   
Groep 6 - Spelling - Thema 6 week 2 les 5