Tussenschoolse opvang

Op school is er de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Veel kinderen die verder weg wonen maken hier gebruik van. De leerkrachten eten van 12.00-12.20 uur met de kinderen over in het eigen lokaal. Daarna gaan de kinderen naar buiten.

Ouders die zich hiervoor aangemeld hebben, lopen pleinwacht van 12.15-13.00 uur zodat de leerkrachten gebruik kunnen maken van hun pauze. De ouders die pleinwacht lopen ontvangen een vrijwilligersvergoeding van €5,- per pleinwachtbeurt.

Leerlingen die structureel overblijven (d.w.z. 2 dagen per week of meer)  betalen een bedrag van €40,- per jaar met een maximum van €120,- per gezin. Dit wordt één keer per cursusjaar gefactureerd (oktober/november).

Leerlingen die incidenteel overblijven (d.w.z. maximaal 1 dag per week) betalen €1,- per keer. Dit wordt twee keer per cursusjaar gefactureerd (januari en juni/juli).

U betaalt voor:
- administratiekosten
- vrijwilligersvergoeding pleinwachtouders
- buitenspelmateriaal voor tussen de middag

We verzoeken u vriendelijk het bedrag binnen 14 dagen naar ons over te maken.