Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen.pdf

Ieder jaar wordt er een aanmeldingsavond gehouden voor de aanmelding van nieuwe leerlingen.
U krijgt te horen waar de school voor staat en hoe we ons onderwijs vorm geven. Ook kunt u de school verder bezichtigen.
Tijdens het tweede deel van de avond krijgt u gelegenheid het aanmeldformulier in te vullen en bij ons achter te laten.
Denkt u er aan om een kopie van een ID bewijs/zorgpas van uw kind mee te nemen waarop het BSN nummer staat wat door de belastingdienst is toegewezen? Dit is nodig om de aanmelding volledig te maken.

Nadat u het aanmeldformulier tijdens deze avond hebt ingeleverd, ontvangt u binnen 4-6 weken bericht of uw kind is ingeschreven.
 
De aanmeldavond staat gepland op donderdagavond 30 januari 2020.
Inloop vanaf 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur met een presentatie over de school (verplicht voor nieuwe ouders!)
Van 20.30-21.15  uur is er gelegenheid voor het invullen van de aanmeldformulieren en een rondleiding door de school.

We ontmoeten op 30 januari 2020 graag alle ouders van de leerlingen die t/m 30 september 2021 de leeftijd van 4 jaar hopen te bereiken.