Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen.pdf

Informatie- en aanmeldavond
Ieder jaar wordt er een informatie- en aanmeldavond gehouden voor de aanmelding van nieuwe leerlingen.
U krijgt te horen waar de school voor staat en hoe we ons onderwijs vorm geven. Ook kunt u de school verder bezichtigen.
Aan het einde van de avond kunt u het aanmeldformulier mee naar huis nemen. Vriendelijk verzoek om dit vervolgens z.s.m. weer bij ons in te leveren.
Nadat u het aanmeldformulier hebt ingeleverd, ontvangt u binnen 4-6 weken bericht of uw kind is ingeschreven.
 
De aanmeldavond staat gepland op donderdagavond 26 januari 2023.
Inloop vanaf 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur met een presentatie over de school

We ontmoeten op 26 januari 2023 graag nieuwe ouders van de leerlingen die t/m 30 september 2024 de leeftijd van 4 jaar hopen te bereiken.
Heeft u al meerdere kinderen op school, kunt u het aanmeldformulier downloaden van de website en afgeven op school.