Verlofaanvraag

Aanvraagformulier extra verlof.pdf

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij.
Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt.
De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de wet vastgelegd dat ieder kind naar school moet.
De school is verplicht zich te verantwoorden over extra verlof van leerlingen en is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
 
Extra verlof
Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld.
Extra verlof mag alleen worden toegekend wanneer er sprake is van:
  1. Gewichtige omstandigheden
  2. Aard van het beroep van (één van) de ouders
Als het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan, dan bent u verplicht deze noodzaak aan te tonen. Er wordt bovendien alleen toestemming verleend voor de kortst mogelijke periode.
Als u zonder overleg moet vertrekken vanwege een ernstige situatie, vraag dan achteraf toestemming van de directeur en zorg voor bewijsstukken (officiële verklaringen, tickets).
Informeer altijd de school door een briefje of telefoontje.
 
Hoe vraagt u verlof aan?
Vul het 'aanvraagformulier extra verlof' in en lever dit in bij de directeur (inscannen en mailen of via uw zoon/dochter). U ontvangt binnen 7 werkdagen een reactie per e-mail of het verlof wel/niet akkoord is.
 
Voor verdere informatie: zie de schoolgids of neem contact op met de directeur.