Medezeggenschapsraad

Sinds 2009 hebben wij op de School met de Bijbel een Medezeggenschapsraad. Wij denken mee met het bestuur en directie over allerlei zaken. Dit zijn heel praktische zaken, zoals vakantieroosters e.d., maar ook beleidsstukken. De MR heeft op onze school adviesrecht, wat betekent dat zij alleen advies geeft aan bestuur en directie.
De MR bespreekt zaken die door bestuur en directie aangedragen worden. Ook kunnen er zaken besproken worden die onder ouders en/of personeelsleden leven.

U kunt de MR bereiken door contact op te nemen met de secretaresse, juf Wesdorp. Dit kan door het sturen van een email naar mr@smdbstreefkerk.nl of schriftelijk door het sturen van een brief.
 
De MR vergadert vier keer per cursusjaar.

In de MR hebben drie teamleden zitting en drie ouders.
 
Dhr. J.K. Visser (PMR)
Voorzitter

Groepsleerkracht groep 8
  Mevr. P. Hak- van Herk (OMR)
Lid

Moeder van Dirk (gr. 8)
 

Mevr. G.H. van der Meulen-van Duijvenbode (PMR)
Lid

Groepsleerkracht groep 7
 
Mevr. C. Noorland- van den Berg (OMR)
Lid

Moeder van Correlien (gr. 7), Wilbert (gr. 5) en Liedie (gr. 2)
 

Mevr. E.L. Wesdorp-de Jonge (PMR)
Secretaresse

Groepsleerkracht groep 2
 
Mevr. S.C. van den Bergh- van Wingerden (OMR)
Lid

Moeder van  Niek (gr. 6) en Lotte (gr. 2)