Medezeggenschapsraad

Sinds 2009 hebben wij op de School met de Bijbel een Medezeggenschapsraad. Wij denken mee met het bestuur en directie over allerlei zaken. Dit zijn heel praktische zaken, zoals vakantieroosters e.d., maar ook beleidsstukken. De MR heeft op onze school adviesrecht, wat betekent dat zij alleen advies geeft aan bestuur en directie.

U kunt de MR bereiken door contact op te nemen via mr@smdbstreefkerk.nl.
 

Meester J.K. Visser (PMR)
Voorzitter
Afgevaardigde naar GMR


Groepsleerkracht groep 8
 
Mevr. C. van de Graaf (OMR)
Lid
Afgevaardigde naar GMR

Moeder van  Rozemarie (gr. 7), Charlotte (gr. 5) en Céderic (gr. 2)

Juf G. de Goffau- Terlouw (PMR)
Lid

Groepsleerkracht groep 5
 
Mevr. C. Noorland- van den Berg (OMR)
Lid

Moeder van  Liedie (gr. 6)

Vacature
Secretaresse

 
  Mevr. S.C. van den Bergh- van Wingerden (OMR)
Lid

Moeder van  Lotte (gr. 6)