Onderwijs

Wij geven onderwijs in groepen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen.
Om te komen tot kwalitatief goed onderwijs hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat: rust, orde, structuur, onderlinge verbondenheid en liefde tot elkaar zoals God dat van ons vraagt.
Vanaf de start van een cursusjaar besteden we structureel aandacht aan het begeleiden van een positieve groepsdynamiek. Hiermee willen we een sterk wij-gevoel creëren in de groep; een krachtige basis om pestgedrag te voorkomen.

We gebruiken actuele lesmethoden, leren kinderen digitale vaardigheden aan en willen oog hebben voor de brede ontwikkeling van het kind (hoofd, hart en handen).
We werken opbrengstbewust; we analyseren resultaten van toetsen om te ontdekken wat er nodig is om nog meer impact te kunnen hebben op het leren van leerlingen zodat ze hun kwaliteiten en talenten laten zien.
In onze school worden kinderen die graag met hun handen werken ook zoveel mogelijk uitgedaagd in de teken- en handvaardigheidslessen waarin we allerlei technieken aan bod laten komen. Houtbewerking, handwerken en lessen rondom kunst(beschouwing) krijgen aandacht. Naast de school ligt een prachtige moestuin waarin we regelmatig met de kinderen te vinden zijn.

In de komende jaren is het één van onze speerpunten om meer gebalanceerd onderwijs te geven in 'hoofd, hart en handen'. Naast het goed aanleren van fundamentele vaardigheden (rekenen, lezen, spelling, schrijven enz.) willen we meer diepgang en verwondering creëren binnen m.n. de zaakvakken en expressievakken. Hiervoor ontwikkelen we een concept waarbij 'doeners' en 'denkers' uitgedaagd worden en er wederzijdse waardering en respect ontstaat binnen de groep.
Ook het aanleren en begeleiden van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid is één van onze ontwikkelthema's in komende jaren. Nieuwsgierig geworden? Lees hier ons hele Schoolplan SmdB 2019-2023.pdf

Vindt u het interessant hoe ons onderwijs er in de praktijk uit ziet? Neem gerust contact op met de directeur voor een vrijblijvend bezoek/kennismakingsgesprek!
U kunt ook de schoolgids inzien op onze website waarin we meer vertellen over onze ambities.

Zie het tabblad school-documenten op onze website voor de jaarverslaglegging.
Hiermee leggen we verantwoording af over de ontwikkelingen in onze school aan alle belanghebbenden.