Het bestuur en de lokale raad

Met ingang van 1 januari 2022 maakt onze school onderdeel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Hoeksteen; fundament voor onderwijs.

De Vereniging heeft een Raad van Bestuur bestaande uit twee leden en een Raad van Toezicht bestaande uit zeven leden. 
 
De raad van bestuur bestaat uit:
J.A. Nobel RA
Y. Paans, voorzitter (contactgegevens school 0186-623773)

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Ing. R. Barth, voorzitter Raad van Toezicht
Ing. E.Th. Benjert
Dhr. J.C. Drooger
Dhr. J. J. de Graaf
Dhr. A. P. Kleiberg
Dhr. C.D. Timmerman
Dhr. C. de Ruijter

Het correspondentieadres van de Vereniging is Laningpad 3, 3262 JS Oud-Beijerland

Naast het bestuur heeft de School met de Bijbel een locatieraad. De locatieraad heeft taken die verbonden zijn aan de identiteit van de school.
Deze taken zijn velerlei. Leden van de raad leggen schoolbezoeken af, voeren gesprekken met teamleden, zijn betrokken bij sollicitatiegesprekken met nieuwe personeelsleden, hebben een taak bij de kerstviering en op de afscheidsavond van groep 8. De locatieraad rapporteert aan de Raad van Bestuur. Voor de leden van de schoollocatie in Streefkerk wordt jaarlijks een lokale ledenvergadering belegd waarin de belangen van de School met de Bijbel worden besproken.
De locatieraad bestaat uit vijf personen waarvan twee personen afkomstig zijn uit de Hervormde Kerk (PKN/HHK) en drie personen uit de CGK, (O)GG(IN),

 Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de locatieraad:

Dhr. C. de Ruijter
 
Dhr. Akkerman

Vader van  Robert (gr. 6) en Celine (gr. 3)
 
Dhr. A. Verkuil
Penningmeester

Vader van Mark (gr. 8) en Lea (gr. 2)
Dhr. R. Burger
 
Vader van  Micha (gr. 3)
Dhr. J. Rijneveld

Vader van  Marinde (gr. 8) en Arieke (gr. 5)