School

De School met de Bijbel in Streefkerk is een basisschool in het mooie polderlandschap van de Alblasserwaard waar christelijk onderwijs op reformatorische grondslag wordt gegeven.
Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften hanteren we als norm in alle keuzes die we maken.
Een stabiel en betrokken team van circa 15 medewerkers verzorgt dagelijks het onderwijs voor de ongeveer 150 leerlingen die de school bezoeken.
De leerlingen komen uit het dorp en de naaste omgeving, daarmee is de school dorps- en streekschool tegelijk.
Onze goed geoutilleerde school ligt landelijk gelegen tegen de rivier de Lek en staat plaatselijk bekend als 'de school aan de dijk'.